clear-bug-div
ورود کاربران

حمل و نقل و ارسال

1-   روزهای کاری فروشگاه برای بسته بندی و ارسال سفارشها ، شنبه الی چهارشنبه بوده و روز پنجشنبه و جمعه و تعطیلات رسمی ارسال سفارشات انجام نمی پذیرد ، هر چند که در روزهای تعطیل فروشگاه جهت دریافت سفارشات فعال میباشد.

2-   آمار سفارشات وارده هر روز ساعت 15:00 بسته و سفارشات تکمیل شده بسته بندی میشوند. سفارشاتی که پس از آن ساعت تکمیل شوند ، به آمار روز بعد منتقل خواهند گردید.

3-   ارسال سفارشات منحصرا توسط سرویس پُست (بسته سفارشی یا بسته پیشتاز) انجام پذیرفته و هزینه آن بر عهده خریدار بوده و در ذیل پیش فاکتور صادر شده توسط فروشگاه و فاکتور رسمی همراه سفارش درج میگردد. محاسبه هزینه پستی بر اساس تعرفه های رسمی شرکت پست انجام میگیرد. مبلغ دقیق هزینه پستی توسط اداره پست محاسبه و بصورت برچسب بر روی بسته پستی چسبانده شده و در حکم رسید هزینه پستی سفارش خریدار میباشد.

4-   انتخاب لفاف و جعبه مناسب ، ارسال سفارشات بسته بندی شده به اداره پست مبدا ، ارسال پیامک و ایمیل اطلاع رسانی و سایر هزینه ها و اقدامات لازم در طی مراحل ارسال سفارشات وارده بر عهده فروشگاه بوده و خریدار از بابت موارد مربوطه هیچگونه هزینه ای را متقبل نخواهد شد.

5-   فروشگاه موظف است وضعیت سفارش خریدار را پس از واریز وجه ، به تکمیل شده اصلاح و ظرف مدت حداکثر 2 روز کاری جهت ارسال اقدام نماید.

6-   در صورت بروز شرایط اضطراری و غیر معمول که منجر به تاخیر در ارسال سفارش گردد ، فروشگاه موظف است که تلفنی یا توسط پیامک با خریدار تماس گرفته و ضمن توجیه ایشان ، رضایت خریدار را بابت تاخیر در ارسال جلب نماید. در صورت عدم رضایت خریدار ، فروشگاه موظف است وجه سفارش را ظرف مدت یک روز کاری به حساب معرفی شده توسط خریدار بدون هیچگونه کسوراتی مرجوع نماید.

7-   فروشگاه موظف است در هر مرحله از سفارش ، از هنگام ثبت اولیه تا ارسال آن ، آخرین تغییردر وضعیت سفارش را توسط ایمیل یا پیامک به اطلاع خریدار برساند.

8-   بطور پیش فرض شناسه رهگیری بسته پستی به خریدار اعلام نمیگردد ، ولی درصورت درخواست خریدار فروشگاه موظف است که شناسه رهگیری و نشانی اینترنتی شرکت پست را توسط پیامک به اطلاع ایشان برساند.


ادامه